Kształcimy młodzież od 50 lat.

ABI

ABI

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY W SZKOLE REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH SZKOŁY.

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuję , iż Szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji ZSZiL w Nowym Tomyślu udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie ZSZiL w Nowym Tomyślu.