Kształcimy młodzież od 50 lat.

Egzamin czeladniczy -Izba Rzemieślnicza

Egzamin czeladniczy -Izba Rzemieślnicza

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego więcej

Formularz czeladnik więcej

Przelew czeladnik więcej

Procedury egzaminu czeladniczego więcej

Przykładowe pytania na egzamin czeladniczy więcej