"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka"
- Jan Paweł II

 

Witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu

Nasz serwis ma na celu przybliżanie oferty naszej szkoły, informacji o kierunkach kształcenia,
a także umożliwia zapoznanie się z codziennym życiem i przeszłością Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi. Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Uczymy współdziałania, tolerancji i szacunku dla innych. Kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi właściwych, humanistycznych
i patriotycznych postaw. Uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka, stawiając sobie za wzór naszego Patrona dra Kazimierza Hołogę. Przywiązujemy dużą wagę do zdobywania przez uczniów szerokiej i wszechstronnej wiedzy, a także do właściwych relacji między uczniami, nauczycielami
i rodzicami.