Kształcimy młodzież od 50 lat.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

mgr Adam Polański

tel. +48614421102