Szkoła dla Dorosłych-przez naukę po pracę

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja skierowana do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Słuchacze w  ciągu 2 lat mogą uzyskać  świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają  się w systemie zaocznym ( sobota i niedziela , dwa razy w miesiącu), co pozwala łączyć obowiązki szkolne z pracą zawodową. Po ukończeniu każdego z czterech semestrów słuchacz musi przystąpić do egzaminów ustnych ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego od dwóch do czterech przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania.

rekrutacja - Dokumenty do pobrania

Podanie