Kształcimy młodzież od 50 lat.

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Iwona Knop

pizap.com14310095909531
Jeśli chcesz porozmawiać, masz problem i nie potrafisz sobie z nim poradzić, masz trudności w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, masz ciekawe pomysły z którymi chcesz się podzielić, chciałbyś pomagać innym.
ZWRÓĆ SIĘ DO MNIE W KAŻDEJ SYTUACJI!

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW/PSYCHOLOG W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DZIEŃ GODZINA
PONIEDZIAŁEK 8.00-10.00      Iwona Knop
WTOREK 12.45-15.45     Tomasz Siwiñski           7.45-10.15  Maria Rodziewicz
ŚRODA 8.00-10.00      Iwona Knop
CZWARTEK 12.45-15.45     Tomasz Siwiñski           7.45-13.15  Maria Rodziewicz
PIĄTEK 8.00-12.00     Iwona Knop

Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  4. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5. Wywiady środowiskowe w domach rodzinnych uczniów trudnych, ze środowisk zaniedbanych, zagrożonych społecznie,
  6. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,
  7. Organizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
  8. Przewodniczenie pracom zespołu wychowawczego,
  9. Aktywne uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów szkoły wynikających z funkcji wychowawczej szkoły,
  10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.