Kształcimy młodzież od 50 lat.

Technikum

Technikum

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK MECHATRONIK