Połączenie życiowej pasji z pracą zawodową.

Technikum eksploatacji portów i terminali

NOWY KIERUNEK
Zawód ten jest przydatny we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować

  • w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych
  • w agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych
  • w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych
  • w agencjach celnych
  • w firmach logistycznych i przewozowych oraz  w hurtowniach

rekrutacja - Dokumenty do pobrania

PODANIE