Kształcimy młodzież od 50 lat.

Zasady rekrutacji do technikum

Zasady rekrutacji do technikum

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Technikum w Nowym Tomyślu:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),
  • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
  • życiorys,
  • 2 fotografie (podpisane),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Dokumenty należy złożyć w obwolutach foliowych.

Profil/
specjalność/
rozszerzenie

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Języki obce

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

TECHNIK MECHATRONIK

Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Ma możliwość podwyższenia kwalifikacji na wyższych uczelniach na kierunkach: mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn. Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki
Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki

Fizyka
Informatyka
Język obcy

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz środków  i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne technik reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa. Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki
Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki

Geografia
Informatyka
Język obcy

TECHNIK LOGISTYK

Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie efektywnego przepływu produktów, surowców, usług i informacji z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki
Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki,

Geografia
Informatyka
Język obcy

TECHNIK

HANDLOWIEC

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki
Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j. angielski, j. niemiecki,

Geografia
Informatyka
Język obcy

Kandydat do klasy pierwszej technikum zostanie przyjęty, jeśli w wyniku rekrutacji zdobędzie minium 60 punktów.