Kształcimy młodzież od 50 lat.

Zasady rekrutacji do Branżowej szkoły I stopnia

Zasady rekrutacji do Branżowej szkoły I stopnia

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Szkoły Zawodowej w Nowym Tomyślu: wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),

  • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub ze strony internetowej szkoły),
  • życiorys,
  • 2 fotografie (podpisane),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu w naukę zawodu.