Kształcimy młodzież od 50 lat.

Zasady życia szkoły